O sanatorium „Dniepr-Beskid” Truskawiec

Kompleks sanatoryjno-hotelowy „Dniepr-Beskid” – to nowoczesny kompleks sanatoryjno-hotelowy o pierwszorzędnym poziomie usług, wysoko wykwalifikowanym personelu medycznym i nowoczesnym sprzęcie medycznym zapewniający skuteczne leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe. Kompleks sanatoryjno-hotelowy „Dniepr-Beskid” składa się z sanatorium „Dniepr” i hotelu „Beskid”.

Sanatorium „Dniepr” jest obliczone na 450 miejsc w wygodnych i przytulnych pokojach – jednoosobowych, dwuosobowych, jednopokojowych apartamentach i dwupokojowych apartamentach luksusowych.

W budynku sanatorium pod jednym dachem znajdują się sypialny i leczniczo-diagnostyczny blok, stołówka, bar, sala koncertowa i kinowa, apteka, biblioteka, basen i sauna, siłownia, jedyna w swoim rodzaju, nie posiadająca analogów na Ukrainie bezdotykowa pijalnia wód mineralnych.

Hotel „Beskid” jest obliczony na jednoczesne zamieszkanie do 500 osób – jest to 90 jednoosobowych i 140 dwuosobowych pokoi, jak również 50 jednopokojowych apartamentów i 9 dwupokojowych apartamentów luksusowych. Infrastruktura hotelu – restauracja, bar, stołówka dietetyczna, sklep spożywczy, oddział banku, bankomat, sauna z basenem, salon kosmetyczny, zakład fryzjerski, gabinety lekarskie, gabinety masażu.

Oprócz tego obok bloków kompleksu sanatoryjno-hotelowego „Dniepr-Beskid” znajdują się płatne parkingi z ochroną, w holach jest dostępny Internet Wi-Fi. W urozmaiceniu odpoczynku i leczenia pomogą fascynujące wycieczki historyczno-krajoznawcze i rozrywkowe do najlepszych zakątków Ukrainie, wycieczki po uzdrowisku Truskawiec i wycieczki do Europy.

Sanatorium zaprasza na leczenie i odpoczynek zarówno dorosłych, jak i rodziców z dziećmi. Sezon wakacyjny trwa przez cały rok.

Prezes Zarządu

Na czele uzdrowiska stoi Przewodniczący prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”, Zasłużony lekarz Ukrainy, doktor nauk medycznych, profesor, akademik Europejskiej Akademii Problemów Człowieka, Kawaler polskiego Złotego Krzyża Zasługi, Kawaler Orderu Księcia Jarosława Mądrego V klasy, Kawaler Orderów „Za Zasługi” III, II i I stopnia, Honorowy Obywatel Truskawiec – Aleksandr CZEBANENKO.

Lekarz naczelny

Na czele bloku leczniczego Kompleksu sanatoryjno-hotelowego „Dniepr-Beskid” stoi doktor nauk medycznych, zasłużony lekarz Ukrainy – Ludmyła Czebanenko.

Także pracują u nas:

Olga Zakusyło – ordynator oddziału terapeutycznego bloku „Dniepr”, lekarz najwyższej kategorii.

Borys Hrinczenko – ordynator oddziału urologicznego bloku „Dniepr”, doktor nauk medycznych, lekarz najwyższej kategorii.

Switłana Fediajewa – lekarz-fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych.

Ałła Bulba – lekarz diagnostyki ultrasonograficznej, doktor habilitowany nauk medycznych.

Aleksandra Fajda – ordynator oddziału terapeutycznego bloku „Beskid”, lekarz najwyższej kategorii.

Udana ścieżka życia

Aleksandr Czebanenko – zaczął swoją działalność zawodową jako chirurg-urolog Szpitalu Rejonowego w Drohobyczu w 1973 r.

Od 1975 r. – ordynator oddziału sanatorium „Kryształ” w Truskawcu, starszy inspektor leczniczo-profilaktycznego oddziału Truskawieckiej Rady Terenowej.

Od 1977 r. – lekarz naczelny sanatorium „Dniepr”, a od 1997 r. – prezes zarządu, lekarz naczelny prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”.

W czerwcu 1986 r. zespół uzdrowiska pod zarządem A. Czebanenki jako jeden z pierwszych na Ukrainie za miesiąc po awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej uruchomił oddział rehabilitacyjny do leczenia chorych z Czarnobyla. Tutaj od razu przyjęto 134 likwidatorów, prawie całą zmianę trzeciego reaktora, wykazując niezwykły talent medyczny, wrażliwość i profesjonalizm w uzdrawianiu tych, którzy walczyli o życie na Ziemi.

W latach kierowania A. Czebanenki wybudowano i oddano do użytku sanatorium „Dniepr” na 450 miejsc oraz hotel „Beskid” na 500 miejsc, trzy 72-mieszkaniowe domy mieszkalne dla pracowników uzdrowiska, kotłownię w osiedlu Truskawca i dwie technologicznie zaawansowane mini-kotłownie. Ponadto stworzono nowoczesną potężną bazę leczniczo-diagnostyczną kompleksu „Dniepr-Beskid”.

W prywatnej spółce akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»” pracuje personel medyczny o wysokiej kwalifikacji: trzech zasłużonych lekarzy Ukrainy, czterech zasłużonych pracowników ochrony zdrowia Ukrainy, czterech doktorów habilitowanych nauk medycznych. Przez lata istnienia uzdrowiska kurację tu przeszło ponad pół miliona obywateli z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Polski, Niemiec, Łotwy, Litwy, Estonii, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy, Izraela, USA, Kanady i innych krajów. Alexander Czebanenko zwraca szczególną uwagę na owocną współpracę z biurami podróży z sąsiednich krajów, leczenie ich obywateli, nawiązywanie przyjaznych i braterskich stosunków.

A. Czebanenko był inicjatorem powstania i otwarcia pomocniczego gospodarstwa rybnego, jedynej w Truskawcu piekarni, fermy hodowli trzody chlewnej, gospodarstwa hodowli bydła, zakładów przetwórstwa mięsnego i zakładów produkujących wody mineralne.

W 1997 r. sanatorium „Dniepr” i hotel „Beskid” wyszły z organizacji „Ukrprofuzdrowisko” i po raz pierwszy na Ukrainie założono zamkniętą spółkę akcyjną przy udziale Funduszu Własności Państwowej Ukrainy.

Zespół uzdrowiska, na którego czele stoi A. Czebanenko z roku na rok utrzymuje liderstwo jako najlepszy podatnik.

W 2004 r. prywatna spółka akcyjna „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»” została zwycięzcą Ogólnoukraińskiego konkursu „100 najlepszych towarów Ukrainy” w nominacji „Usługi”.

W 2006 r. – zwycięzca Narodowego Rankingu Biznesowego, nagrodzony dyplomem z nadaniem tytułu „Lider branży”. Od 1998 r. A. Czebanenko stoi na czele w uzdrowisku Truskawca naukowo-produkcyjną grupę klinicznej balneologii i fizjoterapii Instytutu Fizjologii im. O. Bohomolcia Akademii Nauk Ukrainy.

Jest on autorem 76 prac naukowych, dwóch wynalazków i 11 monografii, z których dwie są związane z problemami Czarnobyla. W szczególności, ostatnia z nich ma wymowny tytuł „Balsam na rany Czarnobylu”.

W 1998 r. dla sanatorium „Dniepr” po raz pierwszy w Ukrainie został zakupiony aparat „Termospec-1000TM” produkcji Izraela i opanowano metodę bezoperacyjnego leczenia gruczolaku sterczu. Obecnie w uzdrowisku dzięki A. Czebanence stworzono całą szkołę bezoperacyjnego leczenia tej niebezpiecznej choroby.

Od 2002 r. A. Czebanenko stoi na czele po raz pierwszy otwartej na Ukrainie w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu katedry zarządzania uzdrowiskowego na bazie prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”, które specjalizuje się w szkoleniu menadżerów obsługi hotelowej, uzdrowiskowej i turystycznej.

Od 2004 r. A. Czebanenko jest prezesem zarządu specjalnej strefy gospodarczej „Kurortopolis Truskawiec”, gdzie wdrożono 25 projektów inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 97.9 mln dolarów USA, skierowanych na rozwój sanatoryjno-uzdrowiskowej infrastruktury uzdrowiska Truskawiec.

A. Czebanenko był niejednokrotnie wybierany na radnego Truskawieckiej Rady Miejskiej, członka komitetu wykonawczego Truskawieckiej Rady Miejskiej, gdzie stał na czele komisji do spraw budżetu. Od pierwszych dni otwarcia domu dziecka „Oranta” (m. Drohobycz) Aleksandr Czebanenko opiekuje się dziećmi-sierotami, które tam się wychowują. On ciągle pomaga osobom niepełnosprawnym, kombatantom, emerytom i potrzebującym rodzinom. Przy jego udziale opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i prowadzi się budownictwo pięciu cerkwi różnych wyznań. Za zasługi przed Cerkwią został nagrodzony orderami „Chrystusa Zbawiciela”, „Księcia Włodzimierza Wielkiego”, „Świętego Archanioła Michała”, „Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego”, „Jerzego Zwycięskiego”, „Świętego Księcia Ostrogskiego”.

W 2007 roku Aleksandrowi Czebanence nadano tytuł „Obywatel Honorowy miasta Truskawca”. A w 2010 roku na wyborach do Lwowskiej Rady Obwodowej (15. okręg wyborczy) mieszkańcy Truskawca powierzyli mu reprezentowanie ich interesów w radzie obwodowej i zdecydowaną większością głosów wybrali na radnego Lwowskiej Rady Obwodowej. Pan Aleksander jest członkiem komisji radnych ds. budżetu, rozwoju społeczno-gospodarczego i mienia komunalnego.