ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)